De afkorting Led betekent (Light Emitting Diode) wat in het Nederlands vertaald lichtuistralende diode is. Tegenwoordig is het woord Led in Nederland zo ingeburgerd dat het niet meer als een afkorting gevoeld wordt. Vandaar dat de Nederlandse Taalunie om die reden heeft besloten dat het woord zonder hoofdletters geschreven moet worden en zonder apostrof in […]